Έξυπνες πόλεις

Η ΕΠΤΑ παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων  έξυπνων πόλεων για την ανακύκλωση και  την εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας Δήμων για την επιβράβευση της ανακύκλωσης και της εξοικονόμηση ενέργειας που περιλαμβάνει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προσφορές τοπικών επιχειρήσεων, ψηφιακούς χάρτες σημείων ανακύκλωσης και online σχολικούς διαγωνισμούς. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INTERNET OF THINGS (ΙοΤ)

Σχεδιασμός έξυπνων συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω» σε Δήμους και «εξοικονομώ ενέργεια», υπηρεσίες σχεδιασμού έξυπνων κάδων/γωνιών ανακύκλωσης και έξυπνων  δρομολογίων στερεών αποβλήτων μέσω χρήσης συστημάτων ΙοΤ, RFID tags, QR codes κα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπηρεσίες Σχεδιασμού έξυπνης ψηφιακής εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρήσεων στον τομέα της χωριστής συλλογής αποβλήτων (π.χ. για την ανάπτυξη του καφέ κάδου υπολειμμάτων τροφών).