Κυκλική οικονομία

Η ΕΠΤΑ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για την ανάπτυξη πολιτικών, επιχειρησιακών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ανάπτυξη πολιτικών, νομοθεσίας και εθνικών σχεδίων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας αλλά για εξειδικευμένες θεματικές όπως βιώσιμος τουρισμός, πράσινες συμβάσεις, βιομηχανική συμβίωση. 

ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Εκπόνηση τοπικών σχεδίων κυκλικής οικονομίας, εξειδίκευση σχεδίων σε θεματικές όπως επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση, αστική κινητικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και πράσινων δημοσίων συμβάσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων.