Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η ΕΠΤΑ αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύνθετων έργων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας όπως συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και βιομηχανικές δραστηριότητες. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων για όλες τις κατηγορίες έργων (Α1, Α2, Β), Υποστήριξη φορέων για την αδειοδότηση του έργουΠρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

DUE DILLIGENCE

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών due diligence.

ΣΜΠΕ

Εκπόνηση στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα, Υποστήριξη φορέα για την έγκριση της ΣΜΠΕ