Εξειδίκευση & Καινοτομία
Κάθε έργο είναι μία πρόκληση για την ομάδα μας
Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
25
χρόνια
εμπειρίας
ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ
250
Έργα υποδομής ολοκληρώθηκαν και κατασκευάστηκαν στον τομέα των αποβλήτων, της ενέργειας και των γενικών υποδομών.
1000
Εκ. € χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν για κατασκευαστικά έργα μέσω ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων.
25
Χώρες στις οποίες συνεργαζόμαστε.
50000
Συμμετέχοντες σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Η ειδικότητά μας
Η εταιρεία μας

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβούλου – μελετητή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας από το 1995.

Μετά από 25 έτη δυναμικής ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία έχει αποκτήσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στον ενεργειακό σχεδιασμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχουμε ολοκληρώσει πάνω από 250  κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε λειτουργία, συγκεντρώνοντας χρηματοδοτήσεις, κυρίως της ΕΕ, άνω του 1  δισ. €.

Προσφέρουμε, επίσης, προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε περισσότερα από 50.000 άτομα ετησίως.

Όλες οι υπηρεσίες της ΕΠΤΑ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα κατά ΕΝ ISO 9001:2014, EN ISO14001:2015 και ΕΝ ISO 45001:201

Στην ΕΠΤΑ εφαρμόζουμε όλες τις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας μια υποδειγματική περιβαλλοντική απόδοση στους πελάτες μας.

Όραμά μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της βιώσιμης ενέργειας.

Αποστολή μας είναι να στηρίξουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων και να παράσχουμε τεχνική βοήθεια στις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές και στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την έννοια της συνεχούς βελτίωσης, επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με διεθνείς και τοπικούς εταίρους στην Ευρώπη και την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. εφαρμόζει όλες τις βασικές αρχές κυκλικής οικονομίας και οι υπηρεσίες της είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001:2004. Έχει βραβευτεί με μια σειρά από περιβαλλοντικά βραβεία.

 • Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στα «Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος» (2014, 2016)
 • Βραβείο επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων στα «Βραβεία Αποβλήτων & Ανακύκλωσης» (2017)
 • Βραβείο Περιβαλλοντικού Προϊόντος & Υπηρεσίας στον Ελληνικό Διαγωνισμό των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» (2018)
 • “Βραβείο Ecopolis”  (2018) για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετών του ΥΠΟΜΕΔΙ με Α.Μ.: 588 και διαθέτει τα κάτωθι Μελετητικά Πτυχία:

 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Β
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Δ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Γ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Β
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΧΗΜIΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Γ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Α
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Δ

 

Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος στους ακόλουθους φορείς:

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων (ΣΕΓΜ)
 • Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).