Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
25
χρόνια
εμπειρίας
ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ
250
Έργα υποδομής ολοκληρώθηκαν και κατασκευάστηκαν στον τομέα των αποβλήτων, της ενέργειας και των γενικών υποδομών.
1000
Εκ. € χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν για κατασκευαστικά έργα μέσω ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων.
25
Χώρες στις οποίες συνεργαζόμαστε.
50000
Συμμετέχοντες σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Στερεά απόβλητα

Σχεδιασμός και επίβλεψη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως μονάδες επεξεργασίας, ΧΥΤΑ, πράσινα σημεία, προετοιμασία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων διαχείρισης, ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης.

Service Details

Νερά & Υγρά απόβλητα

Σχεδιασμός και επίβλεψη έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα.

Service Details

Κυκλική οικονομία

Υπηρεσίες συμβούλου για την ανάπτυξη πολιτικών, νομοθεσίας, επιχειρησιακών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Service Details

Βιώσιμη ενέργεια & κλιματική αλλαγή

Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης και σχεδιασμού δράσεων για την προστασία του κλίματος και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Service Details

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Περιβαλλοντική αδειοδότηση και due diligence σύνθετων έργων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας όπως συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Service Details

Έξυπνες πόλεις

Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων έξυπνων πόλεων για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως πλατφόρμες ανακύκλωσης, συστήματα IoT, ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών.

Service Details
Γνωρίστε την πλατφόρμα followgreen
Ανακυκλώνεις & Κερδίζεις
H ιδανική πλατφόρμα για Δήμους που επιβραβεύει τους πολίτες που ανακυκλώνουν με προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα τα σχολεία βιώνουν την ανακύκλωση μέσα από μαραθώνιους ανακύκλωσης και online διαδικασία δωρεάς πόντων.
Δείτε Περισσότερα