Βιώσιμη ενέργεια & κλιματική αλλαγή

H ΕΠΤΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης και σχεδιασμού δράσεων για την προστασία του κλίματος και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), Εκπόνηση Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), Τεχνικοοικονομικές μελέτες για έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργειακές επιθεωρήσεις και τεχνικές μελέτες κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων, Φωτοτεχνικές μελέτες έργων οδοφωτισμού και κτιρίων, Τεχνικός σύμβουλος για επίβλεψη κατασκευής έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), Τεχνικές μελέτες έργων αστικής κινητικότητας 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ

Μελέτες για παραγωγή ενέργειας από αναερόβια χώνευση αστικών αποβλήτων / αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ, Μελέτες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί κτιρίων ή επί εδάφους