Τεχνικός Σύμβουλος κατά την Κατασκευή ΣMA στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.), συγκεκριμένα των Σ.Μ.Α. Ιωαννίνων, Ζίτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου, Άρτας, Καραϊσκάκη, Ηγουμενίτσας, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Πρέβεζας. Οι 8 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Ηπείρου θα εξυπηρετούν τους αντίστοιχους Δήμους τους προκειμένου να μεταφέρουν τα υπολείμματα μικτών αποβλήτων με οικονομικά βέλτιστο τρόπο στη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της Ηπείρου για επεξεργασία. Τα υπολείμματα, μετά την επεξεργασία, θα διατεθούν στους χώρους υγειονομικής ταφής της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι προαναφερθέντες Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

  1. Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαγωνισμού – αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων από αναδόχους
  2. Διαχείριση έργων (σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ)
  3. Τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου
  4. Επίβλεψη Κατασκευής
  5. Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβούλου
  6. Υποστήριξη στην παραλαβή των έργων και του εξοπλισμού  και  κατά την έναρξη λειτουργίας
Share:
facebook
twitter