Σχεδιασμός Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και ΧΥΤΑ Νομού Φωκίδας

Το έργο αφορά το σχεδιασμό Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής για το Νομό Φωκίδας. Τα έργα περιλαμβάνουν:

  1. μονάδα κομποστοποίησης δυναμικότητας 6.000tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων με στάδιο προεπεξεργασίας, στάδιο αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση σε κλειστά κελιά-βιοαντιδραστήρες) και ωρίμανσης καθώς και ραφιναρίας προς παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας για χρήση σε γεωργικές εφαρμογές.
  2. Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) ετήσιας απόθεσης 20.000tn/έτος με ανάπτυξη σε δύο φάσεις (24 στρέμματα Α φάση και 16 στρέμματα Β φάση) και έργα διαχείρισης βιοαερίου

Στο έργο περιλαμβάνονται όλα τα συνοδά έργα της εγκατάστασης όπως επίσης και τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

  • Περιβαλλοντική μελέτη και έκδοση ΑΕΠΟ
  • Τεχνική Μελέτη όλων των εγκαταστάσεων
  •  Τεύχη Δημοπράτησης
Share:
facebook
twitter