ΜΕΑ και επέκταση ΧΥΤΥ περιφερειακής ενότητας Λάρισας

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ολοκλήρωσε την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το έργο είναι πλέον ώριμο να προταθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο να ενταχθεί και να δημοπρατηθεί εντός του 2021.Το έργο αφορά:

  • στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων όπου θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:
  • 479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ από το σύνολο των Δήμων της Π.Ε Λάρισας και
  • 600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ από τους Δήμους Λάρισας, Αγιάς, Τεμπών και Τυρνάβου.
  • στην κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΥ χωρητικότητας 526.298 m3.

Στη Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων θα γίνεται η επεξεργασία των συμμείκτων απορριμμάτων προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η βιολογική επεξεργασία του οργανικού των συμμείκτων με αναερόβια χώνευση τους προς παραγωγή βιοαερίου και αερόβια επεξεργασία του χωνέματος για παραγωγή κοµπόστ τύπου Α.

Επιπλέον, στη Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων θα γίνεται η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή. Η επεξεργασία του προδιαλεγμένου οργανικού θα γίνεται με αναερόβια χώνευση τους και κομποστοποίηση του χωνέματος προς παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Το υπόλειμμα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα καταλήγει προς Υγειονομική ταφή στη λεκάνη του ΧΥΤΥ. Η κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΥ θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής του ΧΥΤΥ κατά 17 έτη περίπου.

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του γηπέδου του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Π.Ε. Λάρισας που βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Share:
facebook
twitter