Συμμετοχή στο Σύμφωνο Δημάρχων – Περισσότεροι Συμμετέχοντες, Καλύτερα Σχέδια Δράσης σε όλη την Ευρώπη

SEAP – PLUS Ευρωπαϊκό έργο με στόχο την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του Covenant of Mayors (CoM) και τον αντίκτυπο τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη: να φέρει περισσότερους υπογράφοντες και υποστηρικτές ή συντονιστές συμφώνων στην ΟΜ, να τους βοηθήσει και να τους βοηθήσει στην προετοιμασία περισσότερων και καλύτερων SEAPs, αλλά και να ενεργοποιήσει τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις περιφερειακές αρχές και τους φορείς ενέργειας και τη συνεργασία μεταξύ των  έμπειρους και μαθησιακούς συμμετέχοντες στο CoM.

 

Share:
facebook
twitter