Τεχνικός Σύμβουλος κατά την Κατασκευή του ΧΥΤΑ της Αθήνας

Το έργο αφορά στην κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα, στη Δυτική Αθήνα στην περιοχή της Φυλής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής με προϋπολογισμό 50 εκατ. Η χωρητικότητα του χώρου υγειονομικής ταφής είναι περίπου 10.000.000 m3 με έκταση 100 στρέμματα και διάρκεια ζωής 7 ετών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

  •  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού για αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων από αναδόχους
  • Τεχνική και οικονομική διαχείριση/διεύθυνση του έργου,
  • Επίβλεψη Κατασκευής.
Share:
facebook
twitter