Επίβλεψη του συστήματος αποχέτευσης της Νέας Περάμου

Το έργο αφορούσε την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος σε περιοχές της Νέας Περάμου. Το έργο, προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε: την κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού συστήματος σε περιοχές της Νέας Περάμου (συνολικού μήκους 35.395 μ.), τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό ακαθάρτων της Νέας Περάμου (συνολικού μήκους 3.160 μ.) και τον κεντρικό συλλεκτήριο ακαθάρτων προς τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων των Μεγάρων (συνολικού μήκους 9.485 μ.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν: α) Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, β) Τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου, γ) Επίβλεψη Κατασκευής.

Share:
facebook
twitter