Σχεδιασμός οδικού φωτισμού για το Δήμο Νέας Σμύρνης

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. έχει στηρίξει τεχνικά το Δήμο Νέας Σμύρνης σε όλες τις φάσεις τεχνοοικονομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης εκτεταμένης αναβάθμισης του οδικού φωτισμού εντός της επικράτειας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα Δανείων και Ενυπόθηκων Δανείων (ΔΕΔΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το έργο περιελάμβανε την ανακαίνιση ολόκληρου του συστήματος φωτισμού οδών αντικαθιστώντας περισσότερα από 3.600 φωτιστικά και λαμπτήρες σύμφωνα με το πρότυπο EN13201, με LED νέας τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας του οδικού φωτισμού στην περιοχή του Δήμου.

Η ετήσια εξοικονόμηση, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να ξεπεράσει το 50%. Ένα επιπλέον 10% μπορεί να εξεταστεί με την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης και προσαρμοστικού φωτισμού με τη μείωση των φωτιστικών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων.

Η ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας αναφέρει ότι οι ετήσιες αποταμιεύσεις όχι μόνο θα επαρκούν για πληρωμές δανείων αλλά και θα αποφέρουν δημοτικά έσοδα.

Share:
facebook
twitter