Σχεδιασμός Ενεργειακής Απόδοσης & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας στην Κρήτη

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ του πάρκου κυκλικής οικονομίας του ΕΣΔΑΚ.

Ο Σχεδιασμός Ενεργειακής Απόδοσης του Πάρκου περιελάμβανε:

  1. Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (θερμομόνωση, παράθυρα) για τα κτίρια του πάρκου
  2. Ενεργειακές παρεμβάσεις υψηλής απόδοσης για τα ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό) με τη χρήση βιομάζας και ηλιακής ενέργειας, αντλιών θερμότητας τελευταίας τεχνολογίας, συστημάτων ελέγχου ποιότητας αέρα και αυτοματισμού
  3. Οδικό και εσωτερικό φωτισμό που επανατοποθετείται με τη χρήση φωτιστικών τεχνολογίας LED υψηλής απόδοσης.
  4. Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από την αεριοποίηση της βιομάζας θα σταλεί στο δίκτυο του Πάρκου (ηλεκτρική ενέργεια) και στις εγκαταστάσεις έντασης ενέργειας (θερμική ενέργεια). Η υπόλοιπη θερμική ενέργεια μπορεί να σταλεί στο δίκτυο της βιομηχανικής περιοχής που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
  5. Σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  6. Ανάλυση κόστους – οφέλους & Οικονομικό σχεδιασμό για τις παρεμβάσεις

Σημαντικός στόχος η Ενεργειακή Επάρκεια του Πάρκου μέχρι το τέλος του  2025, ενώ οι εγκαταστάσεις θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Share:
facebook
twitter