Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Ιωαννιτών

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Για το Σύμφωνο των Δημάρχων αναπτύχθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP) για το Δήμο Ιωαννίνων. Η ΕΠΤΑ Α.Ε. μαζί με τη Ρόικος Α.Ε. στήριξαν τεχνικά τον Δήμο για την κατάρτιση του SECAP και τον εντοπισμό των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το έτος 2030.

Ο SECAP πρότεινε μέτρα και δραστηριότητες που πρέπει να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν:

   1. Δημοτικά κτίρια
   2. Κτίρια οικιστικών και τριτοβάθρων
   3. Οδικός φωτισμός
   4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
   5. Δημοτικά οχήματα
   6. Ιδιωτικά οχήματα και αστική κινητικότητα
   7. Πρωτογενής και βιομηχανικός τομέας

 

Share:
facebook
twitter