Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) για το Δήμο Πεντέλης

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. σε συνδυασμό με την MΣΜ Consulting ανέπτυξαν το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) για το Δήμο Πεντέλης. Το σχέδιο περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για:

  1. Δημοτικά και Μητροπολιτικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (τηλεματική, νέες γραμμές, ανάπτυξη γραμμής τραμ)
  2. Ανάπτυξη πράσινων λωρίδων για ποδήλατα, πεζούς και ευάλωτους χρήστες
  3. Επανασχεδιασμός της Διαχείρισης Κυκλοφορίας εντός του Δήμου, πεζοδρομήσεις
  4. Οδική Ασφάλεια (Επανασχεδιασμός κόμβων κυκλοφορίας)
  5. Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης (εφαρμογή έξυπνων συστημάτων, δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης)
Share:
facebook
twitter