Περιβαλλοντική μελέτη Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Το αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή υπηρεσιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών της 2ης φάσης και οι πιθανές τροποποιήσεις/ βελτιώσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.  Το έργο αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Η ΜΠΕ που υλοποιήθηκε από την ΕΠΤΑ αφορούσε τα ακόλουθα έργα:

(1) Υφιστάμενες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου

(2) Έργο εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα

(3) Μελλοντικές εγκαταστάσεις  του χιονοδρομικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένων του αιολικού πάρκου, της δεξαμενής νερού και του σχεδίου βιολογικής επεξεργασίας

Share:
facebook
twitter