Περιβαλλοντική Μελέτη Κέντρου ανακύκλωσης και σταθμού μεταφόρτωσης στην Ιορδανία

Η ΕΠΤΑ, ως μέλος σύμπραξης μελετητικών γραφείων, παρείχε υπηρεσίες για την υλοποίηση της μελέτης ESIA Scoping & full ESIA για τη δημιουργία κέντρου διαλογής και σταθμού μεταφόρτωσης στο Βόρειο Σουνέ/Γκουρ στην Ιορδανία.

Το έργο περιελάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Αποκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο οποίος θα μειώσει το κόστος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων κατά 20%.
  2. Δημιουργία ενός τελικού κέντρου διαλογής που θα λειτουργεί από ευάλωτες γυναίκες της Βόρειας Περιφέρειας.

Το έργο επικεντρώθηκε στην τοπική συμμετοχή των γυναικών μέσω της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης των γυναικών, στις διάφορες κοινότητες των 3 καθορισμένων δήμων – Tabaqet Fahel, Mo’ath Bin Jabal και Sharhabeel Bin Hasna.

Share:
facebook
twitter