Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα

Ο σχεδιασμός της νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα ολοκληρώθηκε  μετά από 20 χρόνια προσπάθειας του Δήμου Μαραθώνα για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την απουσία συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η νέα  μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα είναι σε θέση να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τα λύματα των 110.000 εξυπηρετούμενων κατοίκων (ισοδύναμος πληθυσμός).

Η ΕΠΤΑ εκπόνησε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και παρείχε τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Μαραθώνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης

Share:
facebook
twitter