Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας για πόλεις

Η ΕΠΤΑ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό επιτάχυνση της μετάβασης των πόλεων στην κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΤΑ εκπόνησε έναν οδηγό που περιέχει αξιολόγηση των κύριων προκλήσεων ανάπτυξης και βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και των τρόπων με τους οποίους η έννοια της κυκλικής οικονομίας μπορεί να εφαρμοστούν στους τομείς μιας πόλης .

Στόχος του είναι να δώσει πρακτικές συμβουλές στους φορείς της Τοπικής Αυτoδιοίκησης για τον κυκλικό μετασχηματισμό των πόλεων καθώς και να συμβάλει στη συνολική συζήτηση επί του θέματος.

Share:
facebook
twitter