Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Μαραθώνα

Το έργο αφορούσε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το αποχετευτικό σύστημα, τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και το σύστημα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα.

Η μονάδα επεξεργασίας σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 100.000 κατοίκων.

Share:
facebook
twitter