Μελέτη για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και δικτύου λυμάτων στην Τενέα

Η μελέτη αφορά τα έργα αποχέτευσης και την εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων για τρεις οικισμούς στην περιοχή της Τενέας με πληθυσμό περίπου 6.000 κατοίκους.

Στόχος του  έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί η απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον.

Share:
facebook
twitter