Μελέτη για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις Αφίδνες

Η ΕΠΤΑ έχει εκπονήσει τις μελέτες για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Αφιδνών.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης που μελετήθηκε ήταν 3.500 μ. και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 3.230 κατοίκους.

Share:
facebook
twitter