Εθνικό Σχέδιο Δράσης – Χάρτης Πορείας για την Κυκλική Οικονομία 2021-2025
Η ΕΠΤΑ παρείχε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της νέας Εθνικής Πολιτικής για τη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΤΑ εκπόνησε τη μελέτη του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας για την περίοδο 2021-2025.

Το νέο Σχέδιο Δράσης είναι ένας οδικός χάρτης με τετραετή διάρκεια (2021-2025) και περιλαμβάνει 71 δράσεις που θα επιτρέψουν να καταστεί η οικονομία της χώρας βιώσιμη και ταυτόχρονα ανταγωνιστική.

Share:
facebook
twitter