Εθνικό σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Η ΕΠΤΑ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Ελληνική Διυπουργική Επιτροπή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Το σχέδιο περιελάμβανε κατευθυντήριες γραμμές προς τις τοπικές αρχές σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κριτηρίων βιωσιμότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς, ομάδες προϊόντων προτεραιότητας στις οποίες η τα κριτηρίων ΠΔΣ μπορούσαν  άμεσα να εφαρμοστούν και τέλος,  περιελάβανε δράσεις για τον σταδιακό οικολογικό σχεδιασμό όλων των δημόσιων διαγωνισμών.

Share:
facebook
twitter