Εφαρμογή της νέας Εθνικής Πολιτικής Πλαστικών Μιας Χρήσης

Η ΕΠΤΑ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη διαμόρφωση της νέας Εθνικής Πολιτικής  για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης.

Συγκεκριμένα η ΕΠΤΑ συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα  Πλαστικά μιας χρήσης και εκπόνησε το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του νόμου.

Share:
facebook
twitter