Πράσινο σημείο Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Το Πράσινο Σημείο Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό πράξης 1.406.286,09€.

Το έργο αφορά τη χωριστή συλλογή και αποθήκευση σε ένα (1) Πράσινο Σημείο και τρεις (3) Γωνιές Ανακύκλωσης – οι οποίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από όλους τους πολίτες – χωριστών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων, με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μειώνοντας έτσι την υγειονομική ταφή απορριμμάτων και το σχετικό κόστος διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος όπου οι πολίτες μπορούν να φέρουν ανακυκλώσιμα, βρώσιμα έλαια και λίπη, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη απορρίμματα καθώς και μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης του έργου, και ως εκ τούτου συνέδραμε τεχνικά για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Share:
facebook
twitter