Οδεύοντας προς το 2050: Σειρά Διαδικτυακών Ημερίδων για την αειφόρο ενέργεια

Το Ευρωπαϊκό Έργο C-Track 50, το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και το έργο PENTAHELIX συνδιοργανώνουν, μία σειρά από 3 ημερίδες στις 20 Μαΐου, 27 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2021. Στις ημερίδες αυτές θα συμμετάσχουν συναφή Ευρωπαϊκά Έργα και πρωτοβουλίες για να συνεισφέρουν, παρέχοντας τις δικές τους προσεγγίσεις αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφορία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημερίδα εστιάζει στη σημασία της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης για την επιτυχία τοπικών σχεδιασμών για την ενέργεια και το κλίμα. Η δεύτερη ημερίδα εστιάζει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ η τελευταία ημερίδα εμβαθύνει σε ποικίλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη του σχεδιασμού στην ενέργεια και το κλίμα. Το πρόγραμμα της ημερίδας και η εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://fedarene.org/get-ready-for-2050-the-upcoming-event-series-you-dont-want-to-miss/

Το Ευρωπαϊκό έργο C-TRACK 50, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της EE, έχει ως στόχο την κινητοποίηση και την υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών αρχών για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή φιλόδοξων, ολοκληρωμένων και αειφόρων σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Συνολικά, στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. Συντονιστής του έργου είναι το ΕΜΠ/Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών www.epu.ntua.gr, και συμμετέχει ως εξειδικευμένος τεχνικός εταίρος η ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Share:
facebook
twitter