Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο ΧΥΤΥ και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου

Το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό πράξης 7.301.192,02€.

Η πράξη αφορά:

 • στην κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων χωρητικότητας περίπου 84.000 m3 με διάρκεια ζωής 25 έτη,
 • στην κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης δυναμικότητας 300τν/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων,
 • στη βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος της υφιστάμενης οδού πρόσβασης συνολικού μήκους 2.790m,
 • στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης,
 • στην απόκτηση των απαιτούμενων εδαφικών εκτάσεων,
 • στη σύνδεση των εγκαταστάσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω.,
 • στις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα,
 • στην πρόσληψη Βασικού Μελετητή.

 

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης :

 • ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων,
 • προστασία της δημόσιας υγείας και των φυσικών πόρων,
 • δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου κόμποστ για τη χρήση του ως εδαφοβελτιωτικό.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος  Μελετητικής Σύμπραξης που ανέλαβε την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης για το έργο αλλά και την υποστήριξη σε τεχνικά θέματα του έργου για  την διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Share:
facebook
twitter